Alle riool Ontstoppingen, Ledigen/Ruimen en Rioolzuiveringen

Ontstoppingen en reiniging van afvoerleidingen en riolen

  • Mechanische of hoge drukwater ONTSTOPPINGEN van wastafel – toilet – gootsteen - douches
  • RUIMING van regenwatertank – septische put en in geval van overstromingen
  • SCHOONMAKEN van terrassen – parking – muren
  • Riolering en put onderzoeken via SONAR in geval dat we geen toegang hebben zoals een toezichtsput of een sterfput
  • CAMERA INSPECTIE gevolgd met expertise en een gedetailleerd rapport
  • VERVANGING van gebroken rioolbuizen en PLAATSING van nieuwe buizen

We kunnen, indien gewenst, een ONDERHOUDSCONTRACT voorstellen met een bepaalde datum voor de reiniging en het onderhoud van uw riolenPrivé - hotel - industrie - gebouw